Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kód IP – stupeň ochrany krytem

Iva Choborová 0

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. zařízení. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi. Toto opatření chrání před možným poškozením způsobeným vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.

IP kód je definován v normě IEC 529 (převzaté jako EN 60529 a
dále jako ČSN EN 60529) jako Stupeň ochrany krytem, který definuje:

 • stupně ochran krytem elektrických zařízení z hlediska:
  • ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu
  • ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles
  • ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody
 • označování těchto stupňů ochrany
 • požadavky pro jednotlivá označení
 • zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy

Ochrana proti vniknutí vody bývá definována jako vodotěsnost.

Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.


 

Na na nšem e-shopu se běžně můžete setkat s produkty s těmito IP kódy:

 • IP00 – Bez ochrany před nebezpečným dotykem, vniknutím cizích předmětů a nechráněno při kontaktu s vodou.
 • IP20 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem. Nechráněno při kontaktu s vodou.
 • IP24 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem. Chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech.
 • IP40 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Nechráněno při kontaktu s vodou.
 • IP42 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem. Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu. Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
 • IP44 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem. Chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech.
 • IP50 – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. Bez ochrany před kontaktem s vodou!
 • IP54 – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. Chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech.
 • IP55 – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
 • IP65 – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
 • IP66 – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem
 • IP67 – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.
 • IPX7 – Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

 

Podrobné tabulky významu uváděných hodnot ochrany

Například IP 67:
IP 6x – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem jakoukoliv pomůckou.
IP x7 – Zařízení je chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5×5 cm) velkých
IP 2x (IPxxB) prstem (>12,5×12,5 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupeň vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *