Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Kód IP – stupeň ochrany krytem

0

Krytí je konstrukční opatření, které je součástí el. zařízení. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi. Toto opatření chrání před možným poškozením způsobeným vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů a pod.

IP kód je definován v normě IEC 529 (převzaté jako EN 60529 a
dále jako ČSN EN 60529) jako Stupeň ochrany krytem, který definuje:

 • stupně ochran krytem elektrických zařízení z hlediska:
  • ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu
  • ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles
  • ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody
 • označování těchto stupňů ochrany
 • požadavky pro jednotlivá označení
 • zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy

Ochrana proti vniknutí vody bývá definována jako vodotěsnost.

Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.


 

Na na nšem e-shopu se běžně můžete setkat s produkty s těmito IP kódy:

 • IP00 – Bez ochrany před nebezpečným dotykem, vniknutím cizích předmětů a nechráněno při kontaktu s vodou.
 • IP20 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem. Nechráněno při kontaktu s vodou.
 • IP24 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem. Chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech.
 • IP40 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem. Nechráněno při kontaktu s vodou.
 • IP42 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem. Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu. Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
 • IP44 – Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem. Chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech.
 • IP50 – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. Bez ochrany před kontaktem s vodou!
 • IP54 – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. Chráněno proti stříkající vodě ve všech úhlech.
 • IP55 – Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem. Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
 • IP65 – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
 • IP66 – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem
 • IP67 – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem. Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.
 • IPX7 – Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

 

Podrobné tabulky významu uváděných hodnot ochrany

Například IP 67:
IP 6x – Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem jakoukoliv pomůckou.
IP x7 – Zařízení je chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5×5 cm) velkých
IP 2x (IPxxB) prstem (>12,5×12,5 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stupeň vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *